Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 1-5/3: Bán ròng gần 3.100 tỷ đồng, tập trung nhóm VN30

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 1-5/3: Bán ròng gần 3.100 tỷ đồng, tập trung nhóm VN30

(ĐTCK) Khối ngoại tiếp tục đóng vai trò là nhân tố thiếu tích cực khi trạng thái bán ròng vẫn được đẩy lên cao. Trong tuần đầu tiên của tháng 3, với việc tập trung cả bán cổ phiếu bluechip, khối này đã bán ròng tới gần 3.100 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng mạnh liên tiếp trong tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 78,61 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.970,42 tỷ đồng, giảm 4,86% về lượng nhưng tăng 4,67% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 164,39 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.248,72 tỷ đồng (tăng 40% về lượng và 38,91% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng hơn 243 triệu đơn vị, giá trị 9.219,14 tỷ đồng (tăng 21,51% về lượng và 25,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 1-5/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

1/3

38.258.200

38.784.900

-526.700

1.362.700

1.570.920

-208.220

2/3

27.633.320

45.662.810

-18.029.490

1.036.840

1.756.530

-719.690

3/3

32.844.410

43.079.070

-10.234.660

1.378.780

1.846.020

-467.240

4/3

34.250.700

38.293.300

-4.042.600

1.277.230

1.506.470

-229.240

5/3

31.406.150

77.181.250

-45.775.100

1.193.170

2.539.200

-1.346.030

Tổng

164.392.780

243.001.330

-78.608.550

6.248.720

9.219.140

-2.970.420

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,02 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 92,6 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 1,46 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 36,64 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,28 triệu đơn vị, giá trị 71,35 tỷ đồng (giảm gần 34% về lượng và 39,19% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 8,3 triệu đơn vị, giá trị 163,95 tỷ đồng (tăng 65,39% về lượng và 103,16% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 1-5/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

1/3

872.200

1.692.300

-820.100

13.310

30.430

-17.120

2/3

992.210

3.086.940

-2.094.730

18.870

65.140

-46.270

3/3

559.100

977.080

-417.980

9.940

17.540

-7.600

4/3

1.201.600

1.622.010

-420.410

19.970

33.480

-13.510

5/3

652.200

919.460

-267.260

9.260

17.360

-8.100

Tổng

4.277.310

8.297.790

-4.020.480

71.350

163.950

-92.600

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,4 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó bán ròng 290.750 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng 10,14 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,27% so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 8,33 triệu đơn vị, giá trị 210,51 tỷ đồng (tăng 175,93% về lượng và 48% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,93 triệu đơn vị, giá trị 220,65 tỷ đồng (tăng 48,9% về lượng và 44,68% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 1-5/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

1/3

457.330

543.200

-85.870

21.610

22.060

-450

2/3

328.700

1.728.700

-1.400.000

13.520

76.430

-62.910

3/3

271.440

575.200

-303.760

15.100

24.900

-9.800

4/3

3.815.410

633.430

3.181.980

77.460

34.550

42.910

5/3

3.457.960

1.447.930

2.010.030

82.820

62.710

20.110

Tổng

8.330.840

4.928.460

3.402.380

210.510

220.650

-10.140

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 79,23 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 3.073,16 tỷ đồng, giảm 2,74% về lượng nhưng tăng 9,3% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 2.811,57 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu PLX được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 8,62 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 505,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng 5,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 110,4 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VNM dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 698,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 6,74 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là CTG bị bán ròng 425,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 11,11 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu POW bị bán ròng mạnh nhất, đạt gần 28,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 374,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu bluechip gồm VIC bị bán ròng 275,2 tỷ đồng, VCB đạt 222,1 tỷ đồng, VHM đạt 217,7 tỷ đồng, HPG đạt 207,4 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NVB với khối lượng 1,79 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 27,2 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 2,41 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 54,8 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, khối này mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 5,59 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 85,8 tỷ đồng, đồng thời bán ròng mạnh nhất QNS với khối lượng xấp xỉ 1,3 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 51,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,248.33

-4.12 (-0.33%)

 
VNIndex 1,248.33 -4.12 -0.33%
HNX 292.19 -3.35 -1.15%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021