Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 20/10: Bán ròng tới 1.400 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 20/10: Bán ròng tới 1.400 tỷ đồng

(ĐTCK) Khối ngoại tiếp tục gia tăng bán ròng trong phiên 20/10 với tổng giá trị lên tới 1.400 tỷ đồng. Trong danh mục xả bán mạnh, ngoài HPG còn có hàng loạt mã bị bán ròng hơn 100 tỷ đồng như VIC, VHM, VCB...

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 35,16 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.471,1 tỷ đồng, tăng 12,48% về lượng và tăng nhẹ 1,54% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 19/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 59,09 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.834,45 tỷ đồng, tăng 51,95% về lượng và 47,93% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 23,93 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.363,35 tỷ đồng, cùng tăng gấp 2 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh các chứng chỉ quỹ, cụ thể, FUESSVFL dẫn đầu khi được mua ròng 3,24 triệu đơn vị, giá trị 65,8 tỷ đồng. Ngoài ra, E1VFVN30 được mua ròng hơn 1,5 triệu đơn vị, giá trị 38,2 tỷ đồng và FUEVFVND được mua ròng 0,91 triệu đơn vị, giá trị 24,8 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh như VNM đạt 63,64 tỷ đồng, DPM đạt 56,67 tỷ đồng, VRE đạt 23,47 tỷ đồng, VHC đạt 19,7 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu HPG vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 6,33 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 358,78 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là NLG bị bán ròng 4,63 triệu đơn vị, giá trị 235,11 tỷ đồng; VIC bị bán ròng 128,35 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 126,58 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 113,64 tỷ đồng, CTG bị bán ròng hơn 107 tỷ đồng, SSI bị bán ròng 103,48 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 646.330 đơn vị, giá trị 11,35 tỷ đồng, giảm 16,68% về lượng và 27,43% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,98 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 46,24 tỷ đồng, tăng 84,4% về lượng và 67,05% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 34,89 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần về lượng và gần 2 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 86.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 2,51 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu NRC với khối lượng 928.500 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 21,14 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là TNG bị bán ròng 489.500 đơn vị, giá trị tương ứng 15,13 tỷ đồng. Ngoài ra, SD9 bị bán ròng 1,82 tỷ đồng và TTT bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng…

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 585.010 đơn vị, giá trị tương ứng 26,9 tỷ đồng, tăng 2,85% về lượng nhưng giảm 5,11% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 730.620 đơn vị, giá trị 32,9 tỷ đồng, tăng 1,52% về lượng nhưng giảm 21,44% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 145.610 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 6 tỷ đồng, giảm 3,5% về lượng và 55,65% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với với lượng 138.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 7,18 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã BSR, CLX, ABI cũng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất VTP về giá trị, đạt 8,91 tỷ đồng, tương đương khối lượng 112.020 đơn vị. Còn VEA dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 140.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,69 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VEA bị bán ròng 179.100 đơn vị, giá trị tương ứng 7,24 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 20/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 25,41 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.404,24 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần về lượng và tăng 185% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 19/10 (bán ròng 492,85 tỷ đồng).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,498.98

14.14 (0.94%)

 
VNIndex 1,498.98 14.14 0.94%
HNX 462.74 2.16 0.47%
UPCOM 114.06 -0.27 -0.24%