Giảm thời gian thanh toán xuống T+2, cho giao dịch cùng phiên

Giảm thời gian thanh toán xuống T+2, cho giao dịch cùng phiên

(ĐTCK) UBCK vừa công bố Dự thảo Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán và Dự thảo thông tin thay thế Thông tư 74, trong đó có nội dung được mua bán cùng một loại chứng khoán trong phiên để lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Theo Dự thảo quy trình thanh toán, thời gian thanh toán sẽ được rút ngắn từ T+3 hiện nay xuống còn T+2.

Trong khi đó, theo Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 74, nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch, khi đáp ứng được các điều kiện: Có đủ tiền và đủ khối lượng chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán theo quy chế của Trung tâm Lưu ký. Số chứng khoán này bao gồm chứng khoán đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch và  chứng khoán mà nhà đầu tư nhận được trước hoặc vào ngày thanh toán (chứng khoán chờ về).

Tuy nhiên, nhà đầu tư không được phép đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở/đóng cửa tại Sở GDCK (ATO/ATC).

Công ty chứng khoán muốn cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày cho khách hàng phải được UBCK chấp thuận và phải đáp ứng các điều kiện:

a) Được cấp phép đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán;

b) Có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đạt từ 800 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Ý kiến của kiểm toán được chấp thuận tại các báo cáo tài chính nêu trên phải chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý;

c) Đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 2 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ báo cáo về việc đăng ký môi giới giao dịch mua bán trong ngày;

d) Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

>> Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 74

>> Quy trình T+2

>> Tóm tắt Quy trình T+2

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%