Giảm 11 thành viên đấu thầu TPCP

Giảm 11 thành viên đấu thầu TPCP

(ĐTCK) Theo Quyết định 3152/QĐ-BTC công bố danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2014 của Bộ Tài chính, số lượng thành viên tham gia đấu thầu TPCP năm 2014 giảm còn 25 thành viên từ 36 thành viên trong năm 2013.

Khối CTCK giảm một nửa so với năm 2013, khi chỉ còn 7 đơn vị. Trong số này, có 5 CTCK đã được chọn từ năm 2013 là: Bản Việt, Bảo Việt, BSC, TP. HCM và VCBS. CTCK Dầu khí và CTCK Beta là hai thành viên mới. 9 CTCK không còn là thành viên đấu thầu TPCP trong năm 2014 gồm: Á Châu, Đại Dương, Kim Long, Sài Gòn, Mirae Asset…

Khối ngân hàng cũng giảm từ 22 thành viên năm 2013 xuống 18 thành viên trong năm 2014. Các ngân hàng không còn là thành viên đấu thầu TPCP là: Deutsche Bank AG Chi nhánh TP. HCM, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng TMCP Tiên phong…

Theo Bộ Tài chính, danh sách thành viên đấu thầu TPCP năm 2014 được lựa chọn kỹ lưỡng sau khi đánh giá năng lực, cũng như mức độ tham gia thị trường của từng thành viên. Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi để cập nhật các đánh giá trước khi công bố danh sách thành viên mới trong thời gian tới. 

>>Giao dịch trái phiếu Chính phủ giảm trở lại

>>Quỹ trái phiếu chật vật khẳng định

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%