Giải phóng đất nước như một cuộc đại đoàn tụ gia đình

Giải phóng đất nước như một cuộc đại đoàn tụ gia đình chứ không phải đạo quân này thắng đạo quân kia trong một cuộc chiến tranh 30 năm. Phải ở trong cái không khí ấy mới thấy, đó là tình ruột thịt anh em Nam - Trung - Bắc thật không thể có từ ngữ nào diễn tả”, Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, một trong hai người cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 chia sẻ.
Giải phóng đất nước như một cuộc đại đoàn tụ gia đình ảnh 1
Tin bài liên quan