Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG)

Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG)

(ĐTCK) Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen xuất hiện điểm cắt vàng (golden cross) trên đồ thị kỹ thuật, khởi đầu chu kỳ tăng giá dài hạn, kết thúc chu kỳ giảm giá kéo dài 3 năm trước đó. 

Dưới sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ, chỉ số VN-Index và cổ phiếu HSG cùng tạo đáy ngày 1/4/2020.

Tuy nhiên, khi thị trường hồi phục thì cổ phiếu HSG là một trong những cổ phiếu có sức tăng giá mạnh nhất và thanh khoản lớn nhất thị trường.

Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 1

Diễn biến chỉ số VNIndex và giá cổ phiếu HSG từ ngày 1/4/2020 đến 19/6/2020.

Tính đến ngày 19/6/2020, chỉ số VN-Index tăng từ đáy 680 điểm lên 868 điểm, tăng gần 28%, thì cổ phiếu HSG đã thu hút dòng tiền mạnh mẽ, tăng từ 4.600 đồng/cổ phiếu lên 11.900 đồng/cổ phiếu, tăng 157% với thanh khoản lớn nhất kể từ khi niêm yết, đạt khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày là 13,4 triệu cổ phiếu/ngày. 

Biểu đồ phân tích kỹ thuật theo ngày của cổ phiếu HSG cho thấy, tại ngày 1/6/2020, cổ phiếu HSG là một trong rất ít cổ phiếu trên thị trường đã xuất hiện điểm cắt vàng (golden cross) khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên đường SMA 200 ngày, được xác nhận bằng khối lượng giao dịch lớn trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp, khẳng định xu hướng giá dài hạn của cổ phiếu HSG đã đảo chiều từ giảm sang tăng, khởi đầu cho một chu kỳ tăng giá dài hạn của cổ phiếu HSG.

Sau 2 tuần tích lũy ở vùng giá 10.000 - 11.000 đồng/cổ phiếu, ngày 19/6/2020, giá cổ phiếu HSG đã phá vỡ đỉnh giá 2 năm ở mức giá 11.900 đồng/cổ phiếu

Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 2

Biểu đồ cổ phiếu HSG theo ngày đến 19/6/2020.

Lý do HSG đảo chiều ngoạn mục 

Nguyên nhân trực tiếp giúp cổ phiếu HSG tăng giá mạnh là do HSG đạt được lợi nhuận cao trong thời gian qua.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu niên độ tài chính 2019 - 2020 là 383 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ; ước lợi nhuận sau thuế hợp nhất tháng 4 là 90 tỷ đồng. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 7 tháng niên độ tài chính 2019 - 2020 ước đạt 472 tỷ đồng, vượt 18% chỉ tiêu kế hoạch cả năm. 

Biểu đồ dưới đây thể hiện rõ 2 xu hướng trái ngược nhau giữa giá thép cuộn nóng (HRC) thế giới và khả năng tạo lợi nhuận của HSG: Trong lúc giá HRC biến động theo chiều hướng giảm, thì lợi nhuận sau thuế của HSG lại tăng một cách ngoạn mục trong quý 1, quý 2 của niên độ tài chính 2019-2020.

Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 3

Giá HRC thế giới trên biểu đồ được điều chỉnh chậm đi 1 quý so với thực tế. Nguyên nhân: kể từ khi ký hợp đồng cho đến khi HRC về kho và được sản xuất thành thành phẩm mất thời gian gần 1 quý. Việc điều chỉnh này nhằm thể hiện đúng thời điểm giá HRC có thể tác động đến lợi nhuận của HSG. 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, HSG đã có chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ. 

Số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện chiến lược phát triển tập trung vào hiệu quả của Hoa Sen. 

Không chạy theo sản lượng, không cạnh tranh về giá, lợi nhuận gộp tăng mạnh

HSG đã có những thay đổi quan trọng trong chiến lược kinh doanh là không chạy đua theo sản lượng, không cạnh tranh về giá bán trên thị trường mà tập trung thực hiện cải thiện trình độ kỹ thuật công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm, bán hàng vào các thị trường và các mặt hàng có biên lợi nhuận cao, khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của hệ thống chi nhánh và cửa hàng trên toàn quốc để tìm kiếm lợi nhuận tối đa.

Theo số liệu các báo cáo tài chính quý, thì sau khi chạm đáy vào quý 1 niên độ tài chính 2018 – 2019, lợi nhuận gộp của HSG đã tăng trở lại cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ lợi nhuận gộp biên kể cả khi giá HRC giảm mạnh và đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu từ tháng 3/2020. 

Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 4

Quản lý hiệu quả các loại tài sản

 • Hàng tồn kho của HSG giảm trong 9 quý liên tiếp, là kết quả của chính sách chủ động quản lý hàng tồn kho nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, hợp lý hơn. Từ đó, HSG giảm được các khoản nợ vay ngắn hạn tài trợ cho vốn lưu động.

 • Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 5  
 • Đối với các khoản phải thu ngắn hạn, HSG đã tập trung vào việc quản lý công nợ khách hàng hiệu quả hơn.

 • Trong hai năm qua, số ngày công nợ đã giảm từ hơn 85 ngày xuống còn xấp xỉ 60 ngày, còn tỷ lệ nợ phải thu khách hàng/doanh thu cũng giảm từ 24% còn khoảng 18%, tức là nếu HSG bán ra 100 đồng doanh thu thì chỉ cho khách hàng nợ 18 đồng. 

 • Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 6
 • Ngoài hàng tồn kho và nợ phải thu khách hàng, HSG cũng tăng cường quản lý hiệu quả hơn các khoản tài sản ngắn hạn khác nhằm tạo ra một sức mạnh tổng hợp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động.

 • Kết quả của việc quản lý hàng tồn kho, công nợ và các loại tài sản ngắn hạn khác một cách hiệu quả hơn đã giúp HSG giảm mạnh các khoản nợ phải trả cũng như kéo giảm tỷ lệ đòn cân nợ trong cơ cấu nguồn vốn, yếu tố quyết định để giảm chi phí tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 7

Quản lý hiệu quả các loại chi phí

 • Như đã được nhắc đến ở trên, việc HSG tăng cường quản lý hiệu quả tất cả các loại tài sản: hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn và các tài sản ngắn hạn khác đã tạo điều kiện để giảm dư nợ vay ngân hàng, từ đó tiết giảm chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay.

 • Ngoài ra, HSG công bố đã vận hành thành công hệ thống ERP trong việc quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm mạnh so với trước đây.

 • Cuối cùng, ta thấy có một sự tương đồng giữa diễn biến của chi phí bán hàng và lợi nhuận gộp trong những quý gần đây.

 • Từ đó, ta có thể suy đoán chính sách thu nhập dành cho đội ngũ kinh doanh của HSG sẽ gắn liền với lợi nhuận gộp của HSG, buộc đội ngũ bán hàng phải hoạt động hiệu quả hơn, mang lại lợi nhuận tốt hơn cho HSG.

 • Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 8  

Sau gần 2 năm tiến hành tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của HSG đã phục hồi một cách mạnh mẽ.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan như đại dịch COVID-19 hay diễn biến giá HRC không thuận lợi, HSG vẫn có một mức tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận gộp và và lợi nhuận sau thuế.

Sự tăng trưởng này bắt nguồn từ chính những sự thay đổi bên trong của HSG, là cơ sở hỗ trợ giá cổ phiếu HSG tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, mang lại lợi ích cho các cổ đông của HSG. 

Đâu là các đích đến tiếp theo của giá cổ phiếu HSG?

Biểu đồ phân tích kỹ thuật theo tuần cho thấy một chu kỳ tăng giá dài hạn của cổ phiếu HSG đã bắt đầu. Đầu tháng 5/2020, giá cổ phiếu HSG đã phá vỡ đường xu hướng giảm giá dài hạn với khối lượng tích lũy lớn.

Hiện tại, giá cổ phiếu HSG đang được kỳ vọng sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự gần nhất là mốc Fibonacci 38,2% dài hạn ở vùng giá 12.000 đồng/cổ phiếu một cách dứt khoát vào tuần cuối cùng của tháng 6/2020.

Nếu vượt qua vùng giá 12.000 đồng/cổ phiếu, dự báo giá sẽ nhanh chóng tiếp cận mốc Fibonacci 61,8% dài hạn ở vùng giá 17.000 đồng/cổ phiếu, và sau đó sẽ là mốc Fibonacci 78,6% dài hạn ở vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Giải mã đà tăng phi mã của cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ảnh 9

Biểu đồ cổ phiếu HSG theo tuần đến 19/6/2020.

Hy vọng giá cổ phiếu HSG sẽ sớm đạt được các mốc này và hướng tới vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu như Chủ tịch Lê Phước Vũ đã phát biểu trong ĐHĐCĐ thường niên ngày 13/1/2020: “Kế hoạch 400 tỷ đồng lợi nhuận là khiêm tốn, xem như chắc chắn đạt được. Cổ phiếu HSG cũng sẽ sớm trở lại vùng giá 20.000 đồng, thậm chí lên 30.000 đồng với điều kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump không có thêm "ý tưởng" áp thuế nào khác”.

Tin bài liên quan