Giấc mơ kỳ vĩ của kỳ lân Việt

Sau khi nghe chia sẻ của ông Lê Hồng Minh, sẽ không quá khi nói rằng, hành trình trở thành start-up kỳ lân đầu tiên của Việt Nam - VNG là “hành trình của những giấc mơ”, mà đôi lúc là những giấc mơ không tưởng…
Giấc mơ kỳ vĩ của kỳ lân Việt ảnh 1
Tin bài liên quan