GHC: ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (GHC – UpCOM)

 

GHC: ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (GHC – UpCOM)

- Ngày tổ chức Đại hội: 27/03/2015.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: 114 Trường Chinh – Pleiku - Gia Lai

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%