GELEX (GEX) trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động

(ĐTCK) Ngày 28/10, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam - GELEX (HOSE - Mã chứng khoán: GEX) phê chuẩn nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đây cũng là năm đầu tiên GELEX thực hiện chương trình này. Theo đó, HĐQT GELEX trình bán 12 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GELEX.

Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua trong số các cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX được ủy quyền cho HĐQT GELEX phê duyệt.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi GELEX nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến vào quý IV/2020 – quý I/2021. Giá bán cổ phiếu quỹ theo chương trình là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Trên bình diện thị trường hiện nay, khi thực hiện chương trình ESOP, các doanh nghiệp có thể quy định người lao động buộc phải nắm giữ cổ phần trong một thời gian nhất định hoặc không.

Theo thông tin được công bố, cổ phiếu quỹ GELEX bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán và giải tỏa dần theo lộ trình với tỷ lệ: 20% số cổ phiếu cán bộ nhân viên được mua sẽ được giải tỏa sau 06 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 01 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 2 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, dự kiến 144 tỷ đồng, sẽ được GELEX sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của GELEX có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản của GELEX đạt 44,2%, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 16,24% và 16,98%, biên lợi nhuận gộp hằng năm nằm trong khoảng 13% - 17 và có xu hướng tiếp tục tăng lên.

Trong giai đoạn tiếp theo, GELEX tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, gia tăng lợi nhuận gắn với phát triển nhân lực, trách nhiệm xã hội, do đó, HĐQT GELEX quyết định trình đại hội cổ đông khởi động phương án ESOP nhằm ghi nhận và khích lệ tinh thần làm việc của người lao động.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021