GDC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định (GDC– Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm  2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông
Tỷ lệ thực hiện: 5%, trong đó:
+ Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
+ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/03/2016.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty, địa chỉ: 285 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM bắt đầu từ ngày 25/03/2016 và xuất trình CMND.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%