GCC: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành (GCC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        15/09/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/10/2014

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động.

VNIndex

1,000.82

-2.26 (-0.23%)

 
VNIndex 1,000.82 -2.26 -0.23%
HNX 148.59 0.89 0.6%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021