GCC: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành (GCC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        15/09/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/10/2014

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%