GAS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/01/2016

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của PV Gas

- Nội dung lấy ý kiến: bầu/miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021