GAS: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP (GAS- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của PVGAS

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời

- Nội dung họp : Sẽ thông báo sau trong thư mời

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%