GAS đặt mục tiêu lãi 6.200 tỷ đồng

GAS đặt mục tiêu lãi 6.200 tỷ đồng

(ĐTCK) Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tới đây với chỉ tiêu doanh thu trên 52.000 tỷ đồng, tương đương kế hoạch năm 2017; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là trên 7.800 tỷ đồng và 6.200 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 30% so với mức thực hiện trong năm 2017 (lãi ròng 9.577 tỷ đồng); tỷ lệ cổ tức 30%.

Ngoài ra, GAS đặt mục tiêu lượng khí ẩm đưa vào bờ năm 2018 là 9,7 tỷ m3, trong khi con số này năm 2017 ước tính đạt 9,83 tỷ m3. Về sản xuất, mục tiêu sản lượng khí khô là 9,3 tỷ m3, condensate trên 62.000 tấn, LPG trên 1,1 triệu tấn.

GAS phấn đấu đến năm 2025 sẽ đứng thứ 4 khu vực ASEAN về sản lượng khí kinh doanh hàng năm và có tên trong các doanh nghiệp khí mạnh của châu Á. Tổng công ty cũng đặt mục tiêu tổng tài sản đến năm 2025 đạt khoảng 128.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đó, Tổng công ty cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 8%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm, duy trì 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG toàn quốc.

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%