GAS chi tiếp 1.895 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2013

GAS chi tiếp 1.895 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2013

(ĐTCK) Như vậy, nếu tính cả lần trả cổ tức này, GAS đã chi tổng cộng 3.790 tỷ đồng, chiếm hơn nửa lợi nhuận dành cho cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2013 là 7.200 tỷ đồng.

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS – sàn HOSE) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2013.

 

Theo đó, HĐQT GAS đã phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt 10% như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại công văn ngày 3/10/2013.

 

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 23/10. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 15/11.

 

Mới đây, hồi đầu tháng 9, GAS đã chi 1.895 tỷ đồng để trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với cùng tỷ lệ 10%. Như vậy, nếu tính cả lần trả cổ tức này, GAS đã chi tổng cộng 3.790 tỷ đồng, tương ứng 52,6% lợi nhuận dành cho cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2013 là 7.200 tỷ đồng.

 

Tại ĐHCĐ thường niên 2013, cổ đông GAS đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2013 là 20% và mục tiêu phấn đấu sẽ là 30%.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%