GAS: 9 tháng, EPS đạt 5.260 đồng

GAS: 9 tháng, EPS đạt 5.260 đồng

(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas, mã GAS) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2013 và lũy kế 9 tháng đầu năm của riêng công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý III/2013 đạt 15.145,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 42.913,3 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ 2012.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý III/2013 đạt 2.938,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 9.978,7 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của GAS trong 9 tháng đầu năm 2013 là 5.260 đồng.

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021