Gần 38,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công trong tháng 8/2020

Gần 38,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công trong tháng 8/2020

(ĐTCK) Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 8/2020.

Cụ thể, có 723 đợt đăng ký với giá trị đăng ký phát hành là 127.092 tỷ đồng trong tháng 8/2020 vừa qua.

Tuy nhiên, số đợt phát hành thực tế là 172 đợt của 37 doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành 38.399 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành bình quân là 3,97 năm.

Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 3 năm có giá trị phát hành cao nhất đạt 22.590 tỷ đồng.

Xét về loại hình doanh nghiệp, nhóm bất động sản có giá trị phát hành lớn nhất trong tháng 8, đạt 11.670 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,4%. Kế đến là tổ chức tín dụng và doanh nghiệp dịch vụ với tỷ lệ lần lượt là hơn 26,1% và gần 17,8%.

Nhóm xây dựng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng không phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8.

Như vậy, với giá trị phát hành trong tháng 8 đạt gần 38,4 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với giá trị phát hành thành công trong tháng 7/2020 (19,8 nghìn tỷ đồng).

Một phần nguyên nhân cho việc bùng nổ phát hành trái phiếu trong tháng 8/2020 xuất phát từ việc Nghị định số 81/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp” có hiệu lực từ ngày 1/9/2020. Có nghĩa điều kiện phát hành từ tháng 9 sẽ siết chặt hơn.

Theo Nghị định 81, mức dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu, theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, dự thảo của Bộ Tài chính đưa ra con số giới hạn là 3 lần.

Số lần phát hành trái phiếu cũng sẽ bị siết lại sau khi Nghị định mới có hiệu lực. Theo đó, đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu 6 tháng, mỗi doanh nghiệp chỉ có thể phát hành 1-2 đợt mỗi năm.

Doanh nghiệp có thể tách nhiều lần phát hành trong mỗi đợt, nhưng quy định mới cũng yêu cầu mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin. Trái phiếu phát hành trong một đợt phát hành phải có cùng điều kiện, điều khoản.

Ngoài ra, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư trong vòng một năm, sau đó được giao dịch không hạn chế.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021