Gần 331 triệu USD vốn đầu tư ra nước ngoài trong 9 tháng

Gần 331 triệu USD vốn đầu tư ra nước ngoài trong 9 tháng

(ĐTCK) Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước có 99 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 286 triệu USD; có 23 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 44,8 triệu USD. 

Tính chung, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 330,9 triệu USD.

Lĩnh vực tài chính - ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,7 triệu USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,8 triệu USD, chiếm 19,2% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ ba với 45,8 triệu USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,1 triệu USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư; Australia xếp thứ hai với 46,7 triệu USD, chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư; Slovakia xếp thứ ba và chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021