G36: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (8,01%)

G36: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (8,01%)


CTCP Tổng Công ty 36 (G36- UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

- Lý do và mục đích:   Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 801 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/11/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính – kế toán Tổng công ty 36 - CTCP – 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 15/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

908.58

-3.92 (-0.43%)

 
VNIndex 908.58 -3.92 -0.43%
HNX 131.71 -0.93 -0.71%
UPCOM 60.96 0.3 0.5%