FUCVREIT: Ngày GDKHQ trả lợi tức bằng tiền năm 2020 (14%)

CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương (FUCVREIT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020

- Lý do mục đích: Chi trả lợi tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/01 chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/6/2021

- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

VNIndex

1,361.72

9.98 (0.73%)

 
VNIndex 1,361.72 9.98 0.73%
HNX 319.01 2.32 0.73%
UPCOM 88.93 1.76 1.98%

Lịch sự kiện

15/06/2021
21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021