FTSE loại hàng loạt cổ phiếu ra khỏi danh mục quỹ ETF

FTSE loại hàng loạt cổ phiếu ra khỏi danh mục quỹ ETF

FTSE vừa công bố việc điều chỉnh danh mục cổ phiếu trong rổ chỉ số ETF.

Theo đó, sau ngày 15/6 tới, FTSE sẽ đưa cổ phiếu REE, PET, KDH ra khỏi danh mục trong rổ chỉ số FTSE Vietnam Index ETFmà không đưa thêm cổ phiếu nào vào.

 

Trong số 3 cổ phiếu nêu trên, REE chiếm tỷ trọng cao nhất với 2,26% tỷ trọng của FTSE Vietnam Index ETF, còn PET và KDH chiếm tỷ trọng lần lượt 0,5% và 0,44% - mức thấp nhất trong rổ 27 cổ phiếu của Chỉ số này.

 

Mặc dù tỷ trọng của REE trong rổ FTSE Vietnam Index ETF còn cao hơn tỷ trọng của hơn 10 cổ phiếu khác, tuy nhiên, do room của REE đối với nhà đầu tư nước ngoài thấp nên bị loại bỏ.

 

Như vậy, theo quyết định của FTSE, từ ngày 18/6 tới, danh mục cổ phiếu trong FTSE Vietnam Index ETF chỉ còn 24 cổ phiếu.

 

Bên cạnh đó, FTSE cũng loại cổ phiếu DHG, VCF, PGD, ASM và LCG ra khỏi danh mục chỉ số FTSE Vietnam All Share Index, mà không đưa thêm cổ phiếu nào vào.

 

Điểm đáng chú ý khác, FTSE cũng công bố điều chỉnh tỷ trọng của 5 cổ phiếu. Theo đó, tỷ trọng CTG giảm từ 11% xuống 10%; STB giảm từ 30% xuống 15%; KDC tăng tỷ lệ từ 40,47% lên 49%, KBC từ 49% xuống 40% và MBB giảm từ 30% xuống 10%.

 

Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện sau ngày thứ Sáu, 15/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 18/6/2012.

 

Theo đánh giá của HSC, những thay đổi này sẽ có ảnh hưởng tới các quỹ đầu tư đầu tư dựa trên chỉ số này và điều này có lẽ cũng sẽ có ảnh hưởng đến thị trường trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%