FTS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

FTS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Chứng khoán FPT 

Mã chứng khoán: FTS 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-  Thời gian thực hiện: Ngày 07/04/2020

-  Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 11, trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, địa chỉ 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nội dung chi tiết sẽ được công bố trong thư mời họp và  đăng tải trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán FPT).

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%