FTS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE)

Thời gian thực hiện: 13/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.44

-4.01 (-0.32%)

 
VNIndex 1,248.44 -4.01 -0.32%
HNX 292.75 -2.78 -0.95%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021