FTM: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 25/06/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%