FPTS: Lợi nhuận quý II/2013 chỉ bằng nửa cùng kỳ

FPTS: Lợi nhuận quý II/2013 chỉ bằng nửa cùng kỳ

(ĐTCK) Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận là 46,6 tỷ đồng, giảm 43% so với 6 tháng 2012.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) công bố báo cáo tài chính quý II/2013.

 

Trong quý II, FPTS đạt 46 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 43% so với quý II/202. Trong khi mảng doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn và lưu ký tăng khá, thì mảng doanh thu chính là môi giới, tư vấn và doanh thu khác lại sụt giảm mạnh, khiến lợi nhuận gộp giảm 45%, xuống 38,1 tỷ đồng. Cho dù các chi phí cùng giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế trong kỳ này chỉ còn 23,6 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Lũy kế 6 tháng 2013, FPTS đạt 92,56 tỷ đồng doanh thu và 46,57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 35% và 43% so với 6 tháng 2012.

 

Giải trình nguyên nhân doanh thu quý II giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận cũng giảm mạnh tương ứng, FPTS cho biết, Công ty thực hiện chính sách giảm phí môi giới dẫn đến doanh thu môi giới giảm. Cùng lúc, lãi suất tiền gửi giảm mạnh nên làm ảnh hưởng đến lãi tiền gửi của Công ty. Đồng thời, có ít doanh nghiệp có kế hoạch niêm yết trong quý nên dịch vụ tư vấn khó triển khai, dẫn đến doanh thu từ mảng này giảm.

 

Tại ngày 30/6/2013, tổng giá trị tài sản của FPTS đạt 1.676,5 tỷ đồng, tăng hơn 155 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 1.159,7 tỷ đồng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%