FPT: Ngày GDKHQ Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

 

Công ty Cổ phần FPT (FPT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

- Thời gian thực hiện:  12/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/06/2015 tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3773.7070 / 6.271.7171

Fax: (84.4) 3773.9058

Hoặc: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 6.290 8686/3915 2626

Fax: (84.8) 6.291 0670   

Hoặc: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán FPT tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 355 3666

Fax: (84.511) 355 3888

2, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (người sở  hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mới được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. 

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A được hưởng quyền nhận là: 102*15%=15,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 15 cổ phiếu, phần lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và xuất trình chứng minh nhân dân tại: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT hoặc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%