FPT: Dự kiến trả thêm cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%

FPT: Dự kiến trả thêm cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%

(ĐTCK) HĐQT CTCP FPT (FPT – HOSE) thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chính sách trả cổ tức năm 2016 trình Đại hội cổ đông thường niên sắp tới.

Theo đó, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 của FPT là 20%, trong đó đã thực hiện chi trả đợt một 10%, dự kiến quý II/2016 sẽ thực hiện 10% còn lại.

Ngoài ra, từ nguồn lợi nhuận được giữ lại, FPT đưa ra phương chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ là 15%. Như vậy, dự kiến FPT sẽ phát hành thêm gần 60 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Thời gian dự kiến đợt phát hành là cùng thời điểm trả cổ tức đợt cuối năm 2015.

Căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% như trên, FPT cũng đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt mặt trong 2016 với tỷ lệ là 20%.

Kết thúc năm 2015, doanh thu FPT ước tính đạt 40.002 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2014, đạt 101% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.933 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4.369 đồng, tăng 17% so với năm 2014.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%