FPT đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 4.000 tỷ đồng

FPT đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 4.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông CTCP FPT sẽ diễn ra ngày 29/3. Năm 2019, FPT đặt mục tiêu 26.660 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2018. 

Trong đó, khối công nghệ đóng góp 57%, khối viễn thông đóng góp 37%, còn lại khối giáo dục và đầu tư mang lại 6% tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 16%, từ 3.858 tỷ đồng lên 4.460 tỷ đồng.

Với những cơ hội và tiềm năng không giới hạn của thị trường chuyển đổi số, Hội đồng quản trị FPT xác định đây là cơ hội quan trọng tạo bước phát triển đột phá cho Tập đoàn về cả vị thế, năng lực và quy mô tăng trưởng.

Cụ thể, Hội đồng quản trị xác định FPT sẽ chuyển dịch từ công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thành một tập đoàn cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện, với hai hướng đi mũi nhọn là chuyển dịch FPT thành “doanh nghiệp số” và phát triển các dịch vụ toàn diện cho chuyển đổi số.

Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức 20% bằng tiền mặt (đã trả 10%), đồng thời sẽ chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Thời gian thực hiện trong quý II/2019, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2019, Công ty dự kiến tiếp tục chia cổ tiền tiền mặt 20% trên vốn điều lệ mới sau khi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,377.77

17.85 (1.3%)

 
VNIndex 1,377.77 17.85 1.3%
HNX 318.73 1.66 0.52%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021