FPT công bố lợi nhuận tháng 10 đạt 535 tỷ đồng, tăng 10%

(ĐTCK) Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán FPT – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2020.

FPT công bố lợi nhuận tháng 10 đạt 535 tỷ đồng, tăng 10%

Theo đó, trong tháng 10/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 2.414 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 535 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,2% và 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 23.635 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.349 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,4% và 8,9% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 10 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 79% kế hoạch kế hoạch lợi nhuận cả năm (5.510 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu chuyển đổi số 10 tháng đạt 2.704 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ như điện toán đám mây, vạn vật kết nối internet và low code.

Doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt 10.944 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đạt 4.387 tỷ đồng, tăng 16,1%.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản ở mức 37.758 tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 18,4% lên 22.473 tỷ đồng và tài sản dài hạn tăng 6% lên 15.284 tỷ đồng. Khoản mục tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng và tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 7.543 tỷ đồng lên 11.926 tỷ đồng, con số này ở quý II là 10.883 tỷ đồng.

Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 3.453 tỷ đồng lên 4.307 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng từ 841,7 tỷ đồng lên thành 1.948 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) tăng gần 50% so với đầu năm lên 9.991 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 18/11, cổ phiếu FPT đứng tại mức giá tham chiếu 54.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021