FPT: 5 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 968 tỷ đồng

FPT: 5 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 968 tỷ đồng

(ĐTCK) Các mảng dịch vụ và phần mềm của Tập đoàn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao trong bối cảnh khó khăn.

Kết thúc 5 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 9.793 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 5 tháng, tương đương 36% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 968 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 796 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 592 tỷ đồng, tương ứng bằng 36% và 35% kế hoạch năm; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 5 tháng đạt 2.162 đồng.

Các mảng dịch vụ và phần mềm của Tập đoàn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao trong bối cảnh khó khăn. Cụ thể, hoạt động xuất khẩu phần mềm ghi nhận mức tăng trưởng 34% trong năm tháng đầu năm; hoạt động phát triển phần mềm cho thị trường trong nước có mức tăng trưởng 47%; dịch vụ công nghệ thông tin tăng trưởng 19% và dịch vụ viễn thông đạt mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2012.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%