FOX: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền (20%)

CTCP Viễn thông FPT (FOX - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 22/01/2021

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 22/01/2021.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%