FMC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (18%)

 

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016
Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
-  Ngày thanh toán: 20/12/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta, địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, Thành phố Sóc Trăng bắt đầu từ ngày 20/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%