FLC: Ngày GDKHQ Trả cổ phiếu thưởng (20%)

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng khi nhận thưởng là 2,2 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 2 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn FLC – Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%