FLC Group đặt kế hoạch 232 tỷ đồng lợi nhuận

FLC Group đặt kế hoạch 232 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn FLC (FLC Group) cho biết, năm 2011, Công ty sẽ chi trả cổ tức 7% bằng tiền. Ngày chi trả cổ tức từ 26/4/2012.

Năm 2011, doanh thu của FLC Group đạt 177,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,6 tỷ đồng. Năm 2012, FLC Group đặt mục tiêu doanh thu 1.471 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 309 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 232 tỷ đồng, cổ tức 15%. ĐHCĐ FLC Group đã thông qua kế hoạch sáp nhập FLC Land vào FLC Group.

VNIndex

957.26

7.36 (0.77%)

 
VNIndex 957.26 7.36 0.77%
HNX 141.62 0.76 0.54%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%