FLC: Cổ đông sáng lập muốn thoái bớt vốn

FLC: Cổ đông sáng lập muốn thoái bớt vốn

(ĐTCK) Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), cổ đông sáng lập của CTCP Tập đoàn FLC (FLC), đăng ký chuyển nhượng bớt cổ phiếu FLC cho CTCP FLC Land.

Cụ thể, SSIAM đã đăng ký chuyển nhượng 800.000 cổ phiếu FLC nhằm mục đích thanh lý hợp đồng ủy thác. Đơn vị nhận quyền sở hữu chứng khoán là CTCP FLC Land . Thời gian thực hiện chuyển nhượng từ 29/2 đến 28/3.

Như vậy, nếu chuyển nhượng thành công, SSIAM sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1,8 triệu cổ phiếu FLC, tương đương 10,59%, xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tương đương 5,88% vốn điều lệ Công ty.

Trước khi nhận chuyển nhượng thì FLC Land chưa nắm giữ cổ phiếu FLC nào.

Được biết, trong thời gian từ 17/1 đến 25/2, SSIAM cũng đã bán mạnh các mã SSC, SVC và HAI.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%