FIT đặt mục tiêu lãi hợp nhất 376 tỷ đồng năm 2015

(ĐTCK) Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T (FIT) ngày 15/1/2015, năm 2015, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.309 tỷ đồng; trong đó, doanh thu công ty mẹ 237 tỷ đồng, doanh thu công ty thành viên là 2.072 tỷ đồng; lãi hợp nhất trước thuế 376 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn của F.I.T dự kiến đạt mức 17,8%, vượt so với yêu cầu mà HĐQT đề ra cho Công ty là tối thiểu 17% mỗi năm.

Để đạt được chiến lược trên, năm 2015, chủ trương của HĐQT là tiếp tục theo đuổi mục tiêu dài hạn mà F.I.T đã hoạch định, là tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, đầu tư, dịch vụ tài chính ngắn hạn bên cạnh việc tập trung nguồn lực cho tài chính đầu tư sâu vào các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng tốt như: nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm...

Năm 2014 là năm đánh dấu mốc tăng trưởng vượt bậc của F.I.T, với mức lợi nhuận trước thuế ước đạt 181,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 141 tỷ đồng. Đầu năm 2015, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ lên mức 900 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu.  

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%