Eximbank sẽ bầu thêm 1 thành viên HĐQT trong kỳ họp bất thường vào đầu năm 2020

Eximbank sẽ bầu thêm 1 thành viên HĐQT trong kỳ họp bất thường vào đầu năm 2020

(ĐTCK) Eximbank vừa có thông báo tới cổ đông chốt danh sách họp cổ đông bất thường 2019, bầu thêm 1 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT). 

Vì chưa thể tiến hành thành công đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019, nên Eximbank vừa công bố thông tin về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019.

Theo đó, ngày 12/12/2019 là ngày đăng ký cuối cùng Eximbank chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường. Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 5/3/2020. Nội dung chính của cuộc họp là để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT vào nhiệm kỳ 2015-2020.

Eximbank sẽ gửi thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT vào ngày 21/12/2019. Ngân hàng sẽ nhận hồ sơ của cổ đông, nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử từ ngày 30/12/2019 đến ngày 13/1/2020.

Sau đó, ngày 18/2/2020, Eximbank sẽ trình hồ sơ cho NHNN xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Ngân hàng trước khi tiến hành bầu tại ĐHCĐ bất thường.

Hồi cuối tháng 4/2019, Eximbank tiến hành ĐHCĐ thường niên 2019, nhưng do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ để tiến hành nên đã phải tạm hoãn. Sang ngày 21/6/2019, Eximbank tổ chức ĐHCĐ bất thường 2019 lần thứ 2 nhưng vẫn bất thành.

Tuy chưa tiến hành ĐHCĐ 2019 thành công và nhân sự cấp “thượng tầng” rối ren, Eximbank đã lên kế hoạch cho kỳ ĐHCĐ năm tới để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025). 

Eximbank cho biết, sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2020 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tin bài liên quan

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%