Eximbank dự kiến đặt kế hoạch lãi 2.400 tỷ đồng trong năm 2020

Eximbank dự kiến đặt kế hoạch lãi 2.400 tỷ đồng trong năm 2020

(ĐTCK) Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố dự thảo báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Theo đó, năm 2020, HĐQT Eximbank dự kiến đặt kế hoạch lợi nhuận trước dự phòng là 2.400 tỷ đồng, nợ xấu dưới 1,8%.

Theo đó, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 161.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng dự kiến đạt 127.345 tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 1,8%, lợi nhuận trước thuế và trước trích lập dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 2.400 tỷ đồng.

Eximbank dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vào ngày 5/3/2020 nhằm bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào nhiệm kì 2015-2020.

HĐQT Eximbank đã gửi thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT vào ngày 21/12/2019. Ngân hàng nhận hồ sơ của cổ đông, nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử từ ngày 30/12/2019 đến ngày 13/1/2020.

Ngày 18/2/2020, Eximbank sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT ngân hàng trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ bất thường.

Eximbank cũng vừa cho biết, ông Yataka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corpation (SMBC) kể từ ngày 9/12/2019 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC.

Đại hội thường niên năm 2020 của Eximbank cũng được lên lịch tổ chức vào ngày 22/4/2020. Trước đó, trong năm 2019, các lần tổ chức đại hội của Eximbank đều bất thành do không đạt được sự đồng thuận của các nhóm cổ đông.

Kết thúc năm 2019, Eximbank đạt tổng lợi nhuận trước trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC trên 1.600 tỷ đồng.

Sau khi trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt khoảng 1.077  tỷ đồng,  hoàn thành kế hoach Hội đồng quản trị (HÐQT) giao.
Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank được kiểm soát ở mức thấp 1,62% so với tỷ lệ đầu năm nay là 1,84%.

Trong năm qua, Eximbank đã nỗ lực xử lý nợ xấu và đang tiến tới để tất toán các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC trước đây (trái phiếu VAMC).

Lượng trái phiếu VAMC còn nắm giữ tính đến hết năm 2019 còn khoảng 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019 Eximbank sẽ trích dự phòng được gần 2.100 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ cần khoảng 1.100 tỷ đồng nữa là Ngân hàng có thể hoàn tất được kế hoạch tất toán trái phiếu VAMC. Dự kiến vào tháng 6/2020, Eximbank sẽ hoàn tất việc tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%