Eximbank: “điểm nóng” trước thềm đại hội

Eximbank: “điểm nóng” trước thềm đại hội

(ĐTCK) Sau 3 lần tổ chức thất bại trong năm 2016, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2017 của Eximbank dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tới đây được thị trường ngóng chờ, khi nhiều vấn đề “nóng” như kế hoạch kinh doanh, nhân sự cấp cao, thù lao cho ban lãnh đạo, cổ tức…, sẽ được đưa ra bàn bạc.

“Điểm nóng” nhân sự cấp cao

Mặc dù đã công bố tài liệu ĐHCĐ, song vấn đề liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2017-2020) vẫn được giữ “bí mật”.

Được biết, Eximbank dự kiến bầu thêm 3 thành viên HĐQT mới, nhưng đến thời điểm này, danh sách 3 ứng viên vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều ý kiến cho rằng, các ứng viên này vẫn là đại diện đến từ các nhóm cổ đông lớn Eximbank. Theo một nguồn tin, trong số 3 ứng viên ứng cử lần này, có 1 đại diện của nhà đầu tư Nhật Bản và 1 người đang nắm giữ vị trí cố vấn cấp cao của Eximbank.

Thực tế cho thấy, HĐQT mới nhận nhiệm vụ từ đầu năm 2016. Trong năm, ngân hàng đã 3 lần tổ chức ĐHCĐ thường niên và bất thường, song đều thất bại. Nguyên nhân chính là do mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông lớn chưa được giải quyết. Điều này phần nào ảnh hưởng lớn đến uy tín, hình ảnh của Eximbank trên thị trường.

Sẽ “đòi” lại 52 tỷ đồng thù lao của các lãnh đạo cũ

Năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng trở lại trong hoạt động cho vay của Eximbank sau khi sụt giảm trong năm 2015, bên cạnh việc thu hồi các khoản nợ có khả năng rủi ro, thu hồi nợ theo kết luận thanh tra.

Cụ thể, năm 2016, Eximbank đã thu hồi khoảng 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp (theo kết luận thanh tra), đồng thời thu hồi thêm hơn 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng có khả năng rủi ro.

Kết thúc năm 2016, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Eximbank là 53,23%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 79,23%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 17,12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng, song mới chỉ hoàn thành một nửa kế hoạch dự kiến.

Mặc dù kinh doanh có lãi trong năm qua, song Eximbank vẫn lỗ lũy kế 461 tỷ đồng, nên không chia cổ tức cho năm tài chính 2016. Eximbank cho biết, sẽ trích lãi hằng năm để khắc phục khoản lỗ từ Eximland.

Trước đó, theo kết luận Thanh tra số 34 (năm 2015) của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN), giai đoạn 2010-2013, thông qua việc bán các bất động sản cho Eximland, Eximbank ghi nhận thu nhập (không phải từ hoạt động kinh doanh) tổng cộng trên 1.116 tỷ đồng. Trong năm 2014, Eximbank đã tự khắc phục được 284 tỷ đồng, còn 831 tỷ đồng phải tiếp tục xử lý.

Thanh tra NHNN kết luận, Eximbank bán các bất động sản và đưa khoản lợi nhuận từ chênh lệch giá mua và giá bán vào thu nhập là chưa đúng quy định và yêu cầu HĐQT Eximbank phải xin ý kiến ĐHCĐ để thông qua phương án khắc phục. Tuy nhiên, tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào cuối năm 2015, phương án do HĐQT Eximbank nhiệm kỳ trước đưa ra chưa được thông qua.

Vì vậy, HĐQT mới thực hiện hạch toán hồi tố theo nguyên tắc kế toán. Ngoài số đã được khắc phục đến ngày 31/12/2014, Eximbank đã hạch toán điều chỉnh hồi tố giảm lợi nhuận tại ngày 31/12/2014 là 948, 57 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này được công ty kiểm toán độc lập KPMG xác nhận là phù hợp và được áp dụng một cách hợp lý.

Cùng với đó, Eximbank còn thực hiện việc thu hồi các quỹ đã trích và đề nghị khấu trừ để thu hồi đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (345 tỷ đồng). Bù đắp lợi nhuận giữ lại đến ngày 31/12/2014 (sau khi trích lập quỹ phúc lợi từ lợi nhuận năm 2014) là 99 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế còn lại 504,56 tỷ đồng sẽ được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế hằng năm sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Eximbank.

Đáng chú ý, ngoài việc bù đắp lợi nhuận hàng năm cho khoản lỗ lũy kế, Eximbank dự tính sẽ thu hồi 52 tỷ đồng thù lao đã trả cho các lãnh đạo cũ (HĐQT, Ban kiểm soát) trong 3 năm trước đó (2013-2015). Đây là số thù lao mà Eximbank đã trả “vượt rào” so với kế hoạch được phê duyệt, do đó Ban lãnh đạo mới đề xuất các lãnh đạo cũ phải nộp lại để góp phần khắc phục khoản lỗ lũy kế này.

Trong tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2017, Eximbank đề xuất mức thù lao năm 2016 của HĐQT gồm 9 thành viên hiện tại là 10 tỷ đồng, Ban kiểm soát 4,5 tỷ đồng. Tờ trình nêu rõ, đây là mức phù hợp với điều kiện khả năng của Eximbank, đồng thời có tham khảo mức chi trả của các tổ chức tín dụng khác.

Về lợi nhuận, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2017 ở mức 600 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện năm 2016. Theo đó, năm nay, Eximbank dự kiến quy mô tổng tài sản tăng lên 150.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Còn nhớ năm ngoái, Eximbank đã phải điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, cho nên kế hoạch kinh doanh cho năm nay của Ngân hàng khiến thị trường không khỏi nghi ngại, khi vẫn còn đó những vấn đề liên quan đến tái cơ cấu hoạt động, xử lý nợ xấu... Được biết, tỷ lệ nợ xấu trên sổ sách của Eximbank tính đến cuối năm 2016 là 2,95%, nhưng con số thực tế có thể khác.              

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%