Kế hoạch kinh doanh 2019
Gửi câu hỏi/ Bài viết
Tin mới nhận

Năm 2019, LGL triển khai Rivera Park Long Biên và Rivera Park Cần Thơ

Năm 2019, LGL triển khai Rivera Park Long Biên và Rivera Park Cần Thơ

13:03 26/04/2019

(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang - Long Giang Land (mã LGL) tổ chức cuối tuần này (27/4), tại Đại hội, Công ty sẽ thảo luận kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

IDI đặt kế hoạch 700 tỷ lợi nhuận năm 2019

IDI đặt kế hoạch 700 tỷ lợi nhuận năm 2019

16:58 25/04/2019

(ĐTCK) Ngày 25/4, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (IDI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua các kế hoạch kinh doanh đều tăng trưởng so với năm 2018. 

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đặt chỉ tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đặt chỉ tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng

08:36 24/04/2019

(ĐTCK) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), các cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm nay như doanh thu 5.000 tỷ đồng, sản lượng bán hàng 99.200 tấn, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, cổ tức 10%. 

Năm 2019, Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD) sẽ chia cổ tức 20% bằng tiền

Năm 2019, Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD) sẽ chia cổ tức 20% bằng tiền

20:38 23/04/2019

(ĐTCK) Chiều ngày 23/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD – HNX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 65,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 3% so với năm 2018. Cổ tức theo tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

Everpia (EVE) đặt mục tiêu lợi nhuận 100 tỷ đồng

Everpia (EVE) đặt mục tiêu lợi nhuận 100 tỷ đồng

09:00 22/04/2019

(ĐTCK) Ngày 19/4, CTCP Everpia (EVE) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm nay là 1.300 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 10,1% và 31,2% so với thực hiện năm 2018. 

Bao bì và in nông nghiệp (INN) đặt kế hoạch giảm chia cổ tức so với năm 2018

Bao bì và in nông nghiệp (INN) đặt kế hoạch giảm chia cổ tức so với năm 2018

08:58 19/04/2019

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Bao bì và in nông nghiệp (INN) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay, với 1.150 tỷ đồng doanh thu, 97 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức thấp nhất là 18%. Đại hội cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20% bằng tiền (36 tỷ đồng) một lần, dự kiến từ ngày 26 - 30/5 tới.

Năm Bảy Bảy (NBB) dự kiến để CII nắm 64% vốn

Năm Bảy Bảy (NBB) dự kiến để CII nắm 64% vốn

08:19 19/04/2019

(ĐTCK) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE) ngày 24/4 tới đây có tờ trình đáng chú ý về việc để Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB từ 49% lên 64% mà không cần phải chào mua công khai. 
Chuyên đề
[ X ]