EMG: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

- Mã chứng khoán: EMG

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

- Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện – số 56 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các báo cáo, tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,484.32

-0.87 (-0.06%)

 
VNIndex 1,484.32 -0.87 -0.06%
HNX 458.49 2.68 0.58%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%