ELC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016; thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
-  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
-  Nội dung họp:
        + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2015;
        + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
        + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh        năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và các nội dung khác.

2.  Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
Thời gian thực hiện: 31/03/2016
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông – tầng 11, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%