EIB: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8 giờ, thứ sáu, ngày 29/4/2016

- Địa điểm thực hiện:  Trung tâm Hội nghị GEM CENTER, Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%