EFI: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục

Mã chứng khoán: EFI 

Sàn giao dịch:UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 19/4/2020

- Thời gian tổ chức, địa điểm thực hiện và nội dung cụ thể: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021