Edyn, hệ thống cảm biến làm vườn thông minh

(ĐTCK) Edyn là một hệ thống vườn thông minh có thể giám sát và theo dõi các điều kiện môi trường, hỗ trợ bạn giúp cây trồng phát triển tốt hơn.

Tác giả Ngọc Tuấn