ECC bị kiểm soát trong 1 năm

ECC bị kiểm soát trong 1 năm

(ĐTCK) Thời gian kiểm soát cụ thể từ 16/4/2013 đến 16/4/2014. Nguyên nhân là do ECC không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

UBCK đã quyết định đưa CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC) vào diện kiểm soát trong vòng 1 năm, từ 16/4/2013 đến 16/4/2014.

 

Theo báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của ECC, tại ngày 31/12/2012, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng là 124%, trong đó vốn khả dụng là 83,4 tỷ đồng; tổng giá trị rủi ro thanh toán là 39,2 tỷ, tương đương 47% tổng rủi ro. Ngoài ra, các khoản tiền gửi không bảo đảm của TAS đều bị đánh hệ số rủi ro 100%.

 

Đây chính là nguyên nhân khiến ECC bị vào diện kiểm soát.

 

Theo báo cáo kiểm toán năm 2012, ECC lãi sau thuế 2,54 tỷ đồng năm 2012, trong khi năm 2011 lỗ 1,5 tỷ đồng.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%