EBS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo sau

Tin bài liên quan

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%