E-Cabinet: Bước tiến lớn trong kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) khai trương ngày 24/6/2019 được coi là bước tiến lớn trong kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử.
E-Cabinet: Bước tiến lớn trong kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử ảnh 1
Tin bài liên quan