DXP: Quý I/2013 lãi 12,5 tỷ đồng

DXP: Quý I/2013 lãi 12,5 tỷ đồng

(ĐTCK) Mức lợi nhuận này vẫn tăng nhẹ so với quý I/2012, cho dù doanh thu trong kỳ có giảm gần 7%.

CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – sàn HOSE), công bố kết quả kinh doanh quý I/2103.

 

Cụ thể, trong quý I/2013, DXP đạt hơn 46 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6,8% so với quý I/2012 là 49,4 tỷ đồng.

 

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 3,73 tỷ đồng, tăng gần 3 lần cùng kỳ 2012 là 1,25 tỷ đồng, chủ yếu là từ tiền lãi và cổ tức. Theo thuyết minh BCTC này, tại 31/3/2012, DXP có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10 tỷ đồng vào Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đơn vị đại diện phần vốn Nhà nước tại DXP với sở hữu 51% vốn.

 

Kết thúc quý, DXP đạt 12,55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2012 là 12,38 tỷ đồng.

 

Năm 2013, DXP đặt mục tiêu doanh thu 220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng.

 

Được biết, ĐHCĐ của DXP diễn ra hồi đầu tháng 4 đã thông qua việc trích 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức, tương đương mức cổ tức là 70%. Trước đó, DXP dự kiến chia cổ tức 2012 là 30%. DXP đã thanh toán 20% cổ tức đợt 1 vào cuối tháng 12/2102.

 

Năm 2012, DXP lãi trước thuế trên 103 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2013 đạt 78,4 tỷ đồng.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%