DXP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2015

- Địa điểm thực hiện:

Dự kiến tại Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

(Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung Đại hội:

Thông qua các nội dung theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%