DXP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2015

- Địa điểm thực hiện:

Dự kiến tại Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

(Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung Đại hội:

Thông qua các nội dung theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021